Nguoi Tinh Mua Dong Thanh Thao

Nguoi Tinh Mua Dong - Thanh Thao

Nguoi Tinh Mua Dong - Thanh Thao

Nguoi Tinh Mua Dong - Thanh Thao
By: Dũng Khuất | Size: 3.40 MB | Duration: 3.71 min | Views: 755
Người Tình Mùa Đông (Remix) - Duy Thành

Người Tình Mùa Đông (Remix) - Duy Thành

Người Tình Mùa Đông (Remix) - Duy Thành
By: Duy Thành | Size: 4.99 MB | Duration: 3.63 min | Views: 88
Nguoi Tinh Mua Dong

Nguoi Tinh Mua Dong

Nguoi Tinh Mua Dong
By: Tiểu Lan Thảo | Size: 4.14 MB | Duration: 4.52 min | Views: 9
Beat Nguoi Tinh Mua Dong

Beat Nguoi Tinh Mua Dong

Beat Nguoi Tinh Mua Dong
By: Thanh Rio | Size: 8.28 MB | Duration: 3.62 min | Views: 74
Nguoi tinh mua dong ( Fix Vocal Full    Fm

Nguoi tinh mua dong ( Fix Vocal Full Fm

Nguoi tinh mua dong ( Fix Vocal Full Fm
By: DJ Thành Duy | Size: 14.99 MB | Duration: 6.55 min | Views: 5
Xích Lô - Zephyr

Xích Lô - Zephyr

Xích Lô - Zephyr Ngu n facebook-com DepAkaZephyr Mel Xe bon bon l n tren ng dai L i hang cay n m y phia xa N i khi x a ta a g p nang Ng i con gai o ng v y tay Xich Lo i hay t i ay Cho e i v ph hoa m i ngay Xich Lo i minh ng ay Hat em nghe 1 khuc ca th ng ngay Chorus y o o o i minh n m tren xich lo y o o o Xich lo t i ay y o o Ng i p ng i tren xich lo O y o o y a e quat ng goc ph Rap 1 Khi x a L B Ng i tren xich th b n ph ng tung hoanh Ngay nay A c i Xich Lo ngang d cph ph ng l n banh Mi ng v n huyt sao vang vi i khong p nh ng anh yeu i Va a g p ng i con gai du ng i r t p nh ng a yeu ng i Ha Hinh nh ta say nang Hinh nh ta m mang Hinh nh ta ang tim ra cu c s ng trong nang Nay e Xinh xinh i c i duyen qua i thoi Lam ta me man v t va thao th c em troi Gi t m hoi ai kia l n trong vai ao Kem 1 gi c m b ng thoi c n cao T ng vong xoay ta ngao du trong lam l D ng l i chinh n i d am tinh c Rap 2 B ng i h c Bach khoa v p Xich lo b n k h i pho Cu c i ma t t nhien n u bi t tr c s p m a thi ai ph i H i 4 banh minh thi 3 h ch i si ga minh vina H thi tai chinh minh thi ca H c minh qua h i ra Minh au co hen minh ch h i ngheo v v t ch t thoi C nh h khong ban r linh h n thi ch co n c c p t thoi Minh th y i ngay 3 chuy n Nha th la m m p Xich lo mi ng bi bo g p keo nh u ngon c m v M t co em xinh t i ben ng ang v y v y v y v y v y Hinh nh c m xuc t nay n h ang g y g y g y g y g y i chut em anh ang phong n ngay nay Len xe Ng i ch c nha anh b t beat minh bay nay Rap nghe t i sao khong b t en xanh c mai anh ph i gi phanh Khong ti n khong lui e a bi n a thanh ten h ch danh Ghanh ghet v i t t th y h t nh ng th quanh em Ghanh t v i th ng ng nghi p vi no c tr em v trong em
By: Dép a.k.a Zephyr | Size: 9.55 MB | Duration: 4.17 min | Views: 34487
Haters

Haters

Haters QuietBunny ft KraziNoyze Mixed by Ling from Rec Studio S D Records production mediafire-com download wq2xcpgyzkhwoqx hater - suboi ft krazynoize mp3 Link down cho m i ng i qua 1 loet la no ko cho down n a r i Tao chinh la ng i may ghet Internet la ch may het len b ng Caplocks Cai v i m y th ng nhoc Freestyle v i tao beat ch m d t may khoc M y a loc choc su t ngay b i moc Tin t c c a tao google cho may cho s c oc Cuz you feel like youre knocked theout I rock your socks Come talk to me upfront thats whassup ben nay c yen Ti ng may c n thi yen t nh tao c n May vi ng ben nay khong co thieng Mi ng may c n ok ti n len g n T i no s p v i ng a luan phien Thach may l p c bi n Ch p may p b ng ti n H n - thu thi v i tao b t bi n Thoi ai ma c n bi t khi ma L a b t chut c n Anh em khong hut n a co gi m t M t th n b t c n cai gi la ch t Ng ga ng g t co bao gi m t SD xu t th n ch ng ch t v n May m t d n vi tao a r t g n ung tao h ng bi t gi s t May la ai ma b t c n T nhan la master c a hustler Yea tao bi t o g i la internet gangster C n nhi u i u va nh n n i H i tr c c ng la c d i Its not like I got it one night Nhi u em lam b n v i th t b i So baby all you do is try Baby all you do is try I got love for you aint nothing to lose Why I have to mad about them fo Because they already know that they lose Chinh xac ly KraziNoyze Mu n ghet c ghet i Xet net bep xep c b c phet i thi may nhi u v n kep nh ng v n xach dep cho SD v n ch la tom tep ma c b t tanh tach ma tr t tanh t ch lam tao c i khanh kh ch khi tao th y may giay anh ch qu y banh b ch trong cai ng skill sk ng v a thiu v a ung cau cu l ng c ng liu tiu lung tung b o sao tao nghe nao nao mui thum th m tao nghe may thao thao t m phao bat nhao noi chung tao lao ch a k p vao u ma a tuon trao nh g p tao thao ng lao nao eo bi t cai gi nh ng sao c bao cao lao gay xao xao n ao nhao nhao nh n nhao th la th L nao Suboi B i vi lam sao Flow la style ma style h ng ai gi ng ai ngon thi nh ngh a Style may gai b i tao ph i hay ch p tay xin ng s hai Ten c a tao tren moi c a may ma ch i i b xong r i ch y y tao thich noi la i thoi Ch a bao gi tao m c t i la v i va Nh ng c ng nga sau canh ga Suboi entertainment a ra Khac th ng m i ra tu nh ng ma tam h n con b khoa C cho t i no them khat nem a dem pha x v Con tao bi m ho anh tr Th ng nao gi t loi ra ahhh B ng lam gi t lo i ra Chua ngoa mu n ch i cha No bon ba n i xa phat ngon l Nh cao gia M t th ng ng u ma v n thua xa Tuon l i c a x i x Nh cay sung AK ng tr c m t tao ma ch i na Gieo cai nhan thi ph i tr qu tr qu Neo mu n r i theo lu t bi n c bi n c ng tinh cho nhi u r i lam phi ng chinh ben nay nh uy tin tao gay Ma b khich h m ray th phi Thich du kich tao ph n phao r i thu nh n linh Khong co n mi n phi Khi tao x ly S th t b t mi Sinh m ng th t quy H i th kh c ghi L n cu i thich nghi Gi thi nh m m t i Con tao nh bac nong dan v i vi c ng ang Khac gi Giao s om p nhi u d an Nh la ang may troi bay gi qua nhi u ngay thang Mua ban tam linh thi co cai m ng i chac Th i gian nh o t nh gi i m t bai toan T i no len t bay gi ch con cai mac Ban tron am phan nh ngh a ba cai ch thanh t Tao vi t b n nh c r i pop r u vang Haters gonna hate S D RECORDS Va ay la Suboi Va KraziNoyze l i luyen thuyen ti p vi tao mu n noi r ng Ghet tao e C m n b may thich th Thich khieu khich cho may ghet tao them Gay xich mich 1 chut it cho c n ien t ng cao len Tao nh ch t kich thich th ng nao thich la nhich Xac nh la bay tit nh c phong thich Dizz hay la mo kich i v i tao la vo ich Bitch rap vi t gi toan 1 l l b ch Ch t l i 1 cau chung may ch la m y th ng ngu A U ng anh u trinh c a may v n ch a ng co u
By: Khoa HàGòn | Size: 7.84 MB | Duration: 3.43 min | Views: 100156
Ling - đêm khuya rôi` em

Ling - đêm khuya rôi` em

Ling - đêm khuya rôi` em beat from internet REC studio g i t ng nh ng b n n hay th c khuya qua khuya ng s m i -Ling n m t ngay em v v i tinh yeu b ng tren i th a ra k ng c ngh ch Nh ng em nay anh m them m t chut M them m t phut em th ch a ng t but dam i l y bong tr ng soi sang tam h n trong anh a ong b ng S i trong long em en tim l y con ph tr ng i khi long ch a quen quen nh ph i c g ng i nh ngan m a ten b n h toa thanh xuyen may cho tr i co n ng Th ng hay la thua thi C 2 u a g c th t b i hay la vua gi Co ngh a ly gi au N u k con duyen ph n N u k con binh yen Binh yenph i tranh u Nh ng binh yen c a anh n i ma tim em gi u em co tr l i anh Thoi xin em hay gi n i bu n ch ng th h i anh Vi tinh yeu ta ch t a bao l n g m am giao ghim Li u con mu n ben nhau nh ch a thao tim h em em a khuya r i sao em ch a i ng i Chuy n bai v hang ngay em n m gac tran C nh ng chuy n yeu ng nhi u c m giac chan D o nay ra sao facebook co nhi u th than Con nh n anh nao o em n m tr ngang Con nh ng i c xa xoi Hay ta a la canh la la oi bay Chia oi tay kia moi say nay v au ay Ah k nao thoang qua Ma l i trong tim toan nh ng v ng xa Va vao ta gao a yeu a th ng a niu a v ng m t c i a khoc m t ng i ga ng c Anh nh oi m t nau em Nh c m giac om t sau em Nh ng gi ay ta v au em V au em
By: ling vũ rapper thôn | Size: 4.06 MB | Duration: 1.77 min | Views: 35987

"Cho Em" - Tony TK x Lâm Nguyễn

"Cho Em" - Tony TK x Lâm Nguyễn facebook-com officialtonytk facebook-com Fupro LYRICS Ver 1 Tony TK Co em thanh cao ngay nao i em ang au v y Hom nay anh vi t t ng dong suy ngh ma b y lau nay anh che y Ly do duy nh t anh con xu t hi n vi anh v n yeu em thi t tha a h n m t n m nh ng khong ngay nao ma anh khong nh em di t da i u anh mu n noi thi c ng n gi n thoi anh yeu em r t nhi u Cho du tinh c m anh danh cho em y anh vao tr m chuy n ngan i u Nh ng khong i u gi lam anh vui h n nhin th y n c i em tren moi T nh v i long toi th t h nh phuc vi toi bi t em ang ben toi ng nhien anh hi u em i vi co li do c a em Khong lam cho em h nh phuc thi anh tr t do cho em Th t s yeu em say m khong ph i m t ph n c a k ho ch Nh ng anh a yeu b ng c trai tim nen c ng khong c n n k ho ch Anh noi ra i u nay khong ph i cu nh ng hay niu keo em Ch mu n cho em bi t v n co m t ng i doi theo b c chan em Khong th lam i u khong th anh lam nh ng gi anh co th Im l ng nh ng khi em vui nh ng luc em bu n anh v v Hook Th h n bay theo i u nh c anh v n p m t gi c m Om nh l y oi vai g y anh co th quay v nh ng ngay th Quay v nh ng luc th i gian ben em d ng nh khong bao gi la anh nang niu b moi mai toc diu d t em vao t ng gi c ng x2 Ver 2 Lam Nguy n C n m a n ng h t r t r i tren con ph khuya Anh v n ng i ay l ng th m k t khi ta c t chia B c qua nh ng ngay m a thi ta m i bi t yeu them nh ng ngay n ng Hang em th c tr ng long b i h i thao th c ngong trong ma e nao co bi t ch ng Anh a bao l n c g ng quen c em nh ng d ng nh i u o la khong th Yeu em khong c n bi t li do luon mong c g p em du ch la trong c n me Em Ng i con gai ma anh a yeu t khi l n u c g p m t Nhi u khi khong th hi u t i sao anh l i khong bao gi quen c anh m t L m luc anh a t h i t i sao anh l i yeu em nh th nay D ng nh ch n gi n trai tim anh la danh cho em mai khong i thay Yeu em th t nhi u du co qua bao nhieu ng cay thi long anh v n khong i Nh em anh nh nh ng luc tay n m tay i tren con ng 2 ta chung oi h ng v m t l i Ngo t nga o oi moi tro chuye n qua phone suo t ca buo i to i nh ng gi ch con minh anh thoi Con tim ro i b i anh khong bie t bay gi pha i la m nh the na o n a Thoi thi c c t gi u k ni m ng t ngao nay hoa vao t ng gi t m a Hook Th h n bay theo i u nh c anh v n p m t gi c m Om nh l y oi vai g y anh co th quay v nh ng ngay th Quay v nh ng luc th i gian ben em d ng nh khong bao gi la anh nang niu b moi mai toc diu d t em vao t ng gi c ng x2
By: OfficialTonyTK | Size: 6.01 MB | Duration: 2.63 min | Views: 9084
Những mảnh ghép

Những mảnh ghép

Những mảnh ghép Mon qua Noel t SZ c ng la bai hat cu i c a n m 2014 D Verrse1 T ng co 1 mua ong Anh khong c m th y l nh l o Ngay y 1 mua ong Anh co em i theo Tay n m tay chan cung b c con ng phia tr c th t p Em luon mu n anh hoan h o Luon mu n anh b nh bao Luon mu n anh xu t hi n tr c m i ng i ko con la k tho b o Nh ng em co nh t i sao Ma ta n v i nhau Tren ng i anh con loang l m c hay b t ch p vi nhau mau Ch a co ai yeu em Gi ng nh cai cach anh yeu em Va em s ch ng th yeu ai c b ng cai luc anh yeu em Anh con nh 1 l n Ch c c ng la 1 l n cu i ben em r i quay l ng v nh ng anh ko con ti c nu i b i vi anh l a d i va hinh nh em a thay i anh ch t nh n ra khi n hon c anh ko th y con ng t oi moi em anh khep hai hang mi mu n tim l i 1 gi c ng nh ng ky c v i vang i anh th y m h toan chuy n c ta m t nhau t lau qua kh s v t l i phia sau Verse2 C ng a lau l m r i Anh ko con bi t v em Ch c c ng lau l m r i Ch ng ai k v anh N o ky c ai mu n nh c au nao ai mu n ph i nhin l i au Anh v n ch a th hi u c Ta la m nh ghep nao c a nhau Hay c thao ra ghep vao r i mai c ng l i la l a nhau Anh a thanh cong r i Khi lam cho em b au Con em c ng chi n th ng r i Khi anh th y em h nh phuc Ng i ta noi s co luc S co luc c n au binh ph c va ta l i b b t l c Co 1 ngay u ong Anh th y minh ben gh a Xung quanh v n r t r ng Va em thi mai ch ng con ra Gio v n th c nh v n v y co 1 minh anh xa l Ch ng i em ch ng ch ai ng ng n gi a bao nhieu ng i qua Con hom nay anh ch la K mang t i i x ng ca D u hom quata a t ng la 2 k c t ng nh ko th xa Hook R i th i gian s khi n Cho em quen i toi Va r i th i gian c ng s khi n Cho toi phh i quen i em Va r i 1 ai 1 ai c ng s n Xoa i nh ng n i nh ch a bao gi t ten R i th i gian s khi n Cho chung ta quen i nhau Va r i ng i ta c ng s xoa Cho em i bao nhieu n i au Va r i 1 ai 1 ai th Ko f i toi ko f i em Tren con ng ta a ch n Intro Co nh ng n i nh khong danh cho ai khong bi t t khi nao va khong co ten C ng nh co nh ng th tinh c m du i qua a lau ma chinh ta c ng ch a th quen
By: Shakur Zenky | Size: 7.36 MB | Duration: 3.22 min | Views: 4785
[NEW] Chuyện bắt đầu từ đó

[NEW] Chuyện bắt đầu từ đó

[NEW] Chuyện bắt đầu từ đó Verse1 Tao b t u quay l i luc meo Tom tom c Jerry Con nit trong xom ma nghe thi dam b m a ch y theo vi xum nhau dinh c am thi phim o luon luon s hay h n th ng Th y ngay san tr ng ng i va m y cay s n t ng Chay ngay ben ng ma ai n y va cong an ph ng trong th y nh ng gi u m i c m xuc vi tr n u nay th t la khong khoan nh ng Nh ng ng i an ong sang ng u ng ca phe khong pha them ng va c n c m keu ra them s n Mui x ng th m bay gi khong b ng luc ng v g p xe lam ang vi vu ch y ngangqua- i Co b ch banh g n h t b n n v n mang ra m i Mi ng nay cung tao va may s ng tren m t hanh lang xa v i Khi cang khoc Ba cang anh mau cang ra T t x u quanh ta luon mong mu n c anh trao lan da Khi o ai c ng xai qua Nokia 6300 Khi o may em xe may ra lo g n thao gian loa Va tao a yeu n c ti ng noi c a nang ta Oh Hook Lau lau c i ra m y cauhah Chon sau i u ang nung n u Ch ng ng v thi nghe tin ng i ta l y nhau Nghe con ng i ta khi h a Va cu c i nay v a xin cho tr i them ti m a Verse2 Tao ti p t c quay l i luc n c p ti n vet c n cai t Va c cai l n u tien v i nh b n gai c N m tao rap -n m tao b t u to mo leo len chi c xe Va te ma M noi hoai nh ng bao nhieu l n v n khong bi t nghe Nh ng ngoi sao ma th y ch ng ch t len nhau va y la l i c vi t len tren khong gian phia sau la gi y Tao may m n c xem v p c a chi c ao dai th t tha ben bao ta vay Quay l i m y n m v sau sau khi n thi lau mi ng M i ng i i qua ta m i ng i m t cau chuy n Vi l i nhi u oi khi lan man Nh ng trong m t bu i tr i chi u toi i lang thang Xem ai cho khach ch n ban Xem ai ang s p d n hang x p l i m i th g n gang ng nhin vao va th y sao i ta th t mu n mang Sao minh ta l i bu n Nh p chan ben ph i va nh p chan ben trai No ra n c ngoai h i l p 5 t o tao m t i th ng b n than ten Thai Th i ch a co bi t m a gio m t tr i ng ng tren mai Nh ng quen ngoai l i nhin m t luc a h n 10 mua xuan ben y Gi y khong con tr ng th y vay c ng con ng n ng bay gi v n con n ng Trai t co v khong tron l m Nh ngu n tai nguyen ma ng i ta thi t tha vi c tim ki m L i hat anh vi t bao nhieu c ng khong l p y nh ng chuy n phi m Trong phim nh ng canh hoa mau tim u la cho nhan v t chinh Anh th y i n c c i nh ng khoang con tim l i ch t kin oi khi bi t em yeu ta tran tr nh ng thi t thoi T cong vi c r i n c v p Ch t ti t i Nh ng tinh yeu co danh mai cho nhau nh Rap khong em Anh la nhan v t qua nh ng bai h c va tr i nghi m trong game Nh ng ma game co mai danh cho anh ng i b n trong tim Them vai phat nxong phim y ma Hook Lau lau c i ra m y cauhah Chon sau i u ang nung n u Ch ng ng v thi nghe tin ng i ta l y nhau Nghe con ng i ta khi h a Va cu c i nay v a xin cho tr i them ti m a Verse3 Tao ch con quay l i luc la m t th ng ch t nhat trong n M y th ng linh lac quat nhin nh nh ng cai xac khong h n V i th ng s p l n ria mep no ch ng khac Longch N B c chan nay a i t kh p thanh th va nong thon Khi t duy a l n khon t trong ng khai thac Tao bi t t n c minh co nh ng ng i x u ong vai ac Va mong m t mai khac chuy n ta ng cho ai vac gium Tao bi t la minh ba hoa l i tao vi t khong khac gi la ep may Rieng hom nay con i ch i cho bao i u bu n v ir i mai xin phep th y Vi t them bao nhieu cau tao cho bao nhieu buong l i vao trong Mixtape nay N u tao ma i em thi tao mong s ng r i n m tren oi dep giay May l ng nghe G-Fam vi la bay gi nh c lung tung sao chep y Hoa than cho tim con tim hoa ra con chim bao n m nay bay c ghep b y Chung ta khong sai Trong nay mai oi mi oi tay s ph i khep ngay M t tr i t t i tao s kh c ghi l i hinh nh ng i Vi t v i net g y Hook
By: DatManiac | Size: 8.49 MB | Duration: 3.71 min | Views: 14039
Bài xích II  - Acy aka TT

Bài xích II - Acy aka TT

Bài xích II - Acy aka TT Sinh ra t t mi n tay va sai gon la n i tao s ng N i m tao d y ngay c cai l i c a tao c ng ph i lun co s ng s ng Nen ng co r ng vi tao r t ghet th lo i hai m t am nh c lai c n Sao c kh ng kh ng oi am oi chem trong khi may kem tao noi khong nghe ch n vi t rap s c m nh ng ti n t i tao coi r khong ang m t xu b i vi s c m nh con tim la th giup may v t len t t c nghe ch a th ng cu sao ma c ngu rep ri c lang mang c mai am bang ma ch a ch u t nh nh c may co hay thi c ng a ph n nh n cong ngh am thanh hi u ch nh au ph i t i tao ang luc thoai trao la chung may c th ma tho i mai vao lam th n lam thanh g p th n tao p g p thanh tao anh vi c j ph i g p khi ra ch t v n v ch t va l ngm t may lun ph i l p b p m m con i v i tao ch vi c show th ng ra mon th t ngon m nh may t t ma t n ma h ng coi nh ph n th ng u ai t vung thanh a c a underground t i tao trang s naychung maydung gom t y nh ng cac b ay s n sang vi t l i m y giay la xong m y nay may ngong keo fan may ong nh ng h ch c bit th nao c g i xe cat da trang oi l p bi n ong thoi i gi c m ng th ng tr vi n vong bai nay tao k t la h t ch c c ng kh i c n them 1 track ti n vong vang v ng kh p n i 8 h ng chinh hom nay h northside khai sang th nao g i la vo c c v n cau am i u m t ma th t tha y ni m i ng i trong tao v n con lai lang thich m ng ngai vang k t qu cu i cung i l i cho may n i nh c e ch thung r ng keu to bay t tham nho v n skill c chu i may ch a tu i noi v t c chi n nh c may nh u i mu i l i th i t s ng v i l fan ngu m i r ng nao c p o con cho rong r i mun vao ay la hum lam h nh ng kh lat gang chu t nh t v i cai c con ga a b c vao tr n thi tao dek co tha cai ng ranh gi i may ng hong b c qua kh ng ai cong nh n thi c ng khong sao 2 n m im l ng may n m d i m ng tao o la chi n rap vi t u bit khong c n gi i thich tinh ti t ro rang b i vi t lau m i chi n a t t ng may nen danh s c ma nhin ro ng t t h n la tip t c tinh t ng m t minh tao ma ko c n binh t ng cho b n swag chung may v v n Th ng thi n th ng th ng ac hay th ng ac th ng th ng thi n Tao ch bit cho t i h thi n v n ong gop b ng mi ng Tao kh c ph caith ng thanh nien b c t ay la underground rap vi t co v may m nh t nh nh c tao dek co punchline hay la au au c ng co thay nh p i flow i v i tao au co kho quan tr ng khi b m play ng i ta bit o la tr ng phai c a tao Nh c c a Northside chung may c hao hao nhau Bao nhieu th ng a ki m c cho minh 1 l i i rieng Hay a ph n la hoang t ng t ng minh la thanh minh la tien Minh ki m ti n t am nh c nh ng ng ti n boc l t May ang th th trong thanh tri v i ngoi nha la noc d t Tao b t u th y may u i li u i y u i v n Cho nen chung quy t t c nh ng j may noi trong nh c c ng chu i d n Tao b o v cho tr ng phai c ung Con may cho tr ng phai m i khong Vi c ma may ang lam la ch ng t ch co may m i thanh cong a Khi tao a l t nh r i b i them i nam th ng Thi cai u may luc y v n con ch a h t hoang t ng Ngay c rieng va chung tao u th ng t khi b t u C ch m ch m ma flow thi cau v n v n th m t i au May mua may mau me ch co i khe thien h M y Th ng cu li khien t thi chi n o thi co j l Du n gi n hay ph c t p thi c x c t m c kh p c c Trong 4 n m tr l i ay may la th ng n t p nh t Tr ng phai nao th lo i nao c ng co m t cho ma dinh vao t nh nminh nh ch c vi con ch a th y c thai s n tao cang chi n cang dizz thi l i cang khoai h n kh ng khai h n cau t am i u tao la th ng bi n thai h n tao bi n c tr ng thai cho th ng thi n ai khong co dai maph i anh lo to ay khong ph i la tr n u solo gi a tao v i may ng co qua cay cu l cai gayv i th y s th t la th nay tao dizz swag la ch y u va may ch la con t t thi c khoac lac tren nh c thi ung la may d t th cai c t ch co th h i sao lam nh c dek co n i dung xam l n lung tung co ti n co gai nhin vao t h i may co b khung 5 n m tr c mi n nam d y song H c ng song d y mi n nam Tr ng phai huy n tho i c a vi t rap ra b c cu n troi h t t p nham May ch ng n c nao thi tao c ng th phao nh nhom Hang vi t nam ch t l ng cao bai xich d x c th hang l m Toan l c tao khai thac 90s boom bap Con may c th a x c om t c v i nng c c ch y so swag Y ngh a c a nh cmay lam no t l ngh ch v i s l ng hit hat Con y ngh a trong nh c t i tao t l thu n sau m i l n boom bap May mun chi n ma th ng nh ng ma v n khong co s c ch co th ng r i chem gio cho no to thi cao pho tao lo luc i v n luc i d u luc l i d u v ntrong style trong khi tao u kh p o ay may ch m i la th ha nam thai nhi Va khong bit bao nhieu th ng may a ph i chon thay t nay M t t i tao coi nh la ngoi tr ng c c a rap a m t th y D ng c p may bao nhieu cac anh ch p c b y Co nh ng kho ng cach may g ng c i c ng khong th nao ma l p y Nh ng bay h t i tao con c ng con tip t c t p may May Ko khu t ph c n gi n vi kem ch ng nh c tren m t may con p day H p m y con c y con b i tr n ma con cay B ng cay ch ng con ngay thi i ngan v n con cay D i th c a vi t rap i tr c a mi n nam T l i ra tuy t tac may tr l i ch thi t than Hum nay l i di t tan ph c h ng cho thien c May thao ch y trong l i tan bang hoang trong nghien Bien s la phan quan ng trach moc ng oan than V n s a cung ki t nen oanh li t ma tao can ngang Fan may b o tao h t ng nh ng ng tao i v n ch a h t Tao i d o kh p ph ph ng va b may ay v n ch a ch t M i 30 v n ch a t t ng v i lien hoang xac th t Vi tao au co swag nh may em gh va macho ng i khac ch ch Bitch c thich phan i cai t s Ma dek bao h ch u ph t dom l i cai ch s Ch c ma n d que qu c ma su t ngay m c l t keo Tao ang i r t ch m t t nen sau l ngmay r c theo Rap vi t ko co may thi heo tan Noi cho ung co hay khong c ng dek man co may thi rap vi t ph i eo tang keo man va v a ch may dek co c a leo thang may ung la c u be vang c a rap vi t s c m nh sieu c p nh nui l a va swag la am nh c cho nh ng th ng thich chi u tao ang l ng xe may theo th lo i cach i u lam c thi it ma lam phach thi nhi u pha cach thi it ma b itthi nhi u may la phien ban hoan h o c a th ng bui th anh t ng lai c ng nh v y tao cho bu ii ph nhanh cai hay c a swag la ch c r a m t nh c nh c c t t ch a t i c n a track
By: Lợi EmoRvn | Size: 15.44 MB | Duration: 6.75 min | Views: 20932
Cho Em - Tony TK , Lâm Nguyễn

Cho Em - Tony TK , Lâm Nguyễn

Cho Em - Tony TK , Lâm Nguyễn OFFICIAL MV watch v mJ5XlpGNrCg Download WAV mediafire-com dl4pe387zcfeeqy facebook-com OfficialTonyTK facebook-com Fupro Cho Em feat Lam Nguy n t mixtape Vi o La Toi - Tony TK phat hanh thang 6 2013 LYRICS Ver 1 Tony TK Co em thanh cao ngay nao i em ang au v y Hom nay anh vi t t ng dong suy ngh ma b y lau nay anh che y Ly do duy nh t anh con xu t hi n vi anh v n yeu em thi t tha a h n m t n m nh ng khong ngay nao ma anh khong nh em di t da i u anh mu n noi thi c ng n gi n thoi anh yeu em r t nhi u Cho du tinh c m anh danh cho em y anh vao tr m chuy n ngan i u Nh ng khong i u gi lam anh vui h n nhin th y n c i em tren moi T nh v i long toi th t h nh phuc vi toi bi t em ang ben toi ng nhien anh hi u em i vi co li do c a em Khong lam cho em h nh phuc thi anh tr t do cho em Th t s yeu em say m khong ph i m t ph n c a k ho ch Nh ng anh a yeu b ng c trai tim nen c ng khong c n n k ho ch Anh noi ra i u nay khong ph i cu nh ng hay niu keo em Ch mu n cho em bi t v n co m t ng i doi theo b c chan em Khong th lam i u khong th anh lam nh ng gi anh co th Im l ng nh ng khi em vui nh ng luc em bu n anh v v Hook Th h n bay theo i u nh c anh v n p m t gi c m Om nh l y oi vai g y anh co th quay v nh ng ngay th Quay v nh ng luc th i gian ben em d ng nh khong bao gi la anh nang niu b moi mai toc diu d t em vao t ng gi c ng x2 Ver 2 Lam Nguy n C n m a n ng h t r t r i tren con ph khuya Anh v n ng i ay l ng th m k t khi ta c t chia B c qua nh ng ngay m a thi ta m i bi t yeu them nh ng ngay n ng Hang em th c tr ng long b i h i thao th c ngong trong ma e nao co bi t ch ng Anh a bao l n c g ng quen c em nh ng d ng nh i u o la khong th Yeu em khong c n bi t li do luon mong c g p em du ch la trong c n me Em Ng i con gai ma anh a yeu t khi l n u c g p m t Nhi u khi khong th hi u t i sao anh l i khong bao gi quen c anh m t L m luc anh a t h i t i sao anh l i yeu em nh th nay D ng nh ch n gi n trai tim anh la danh cho em mai khong i thay Yeu em th t nhi u du co qua bao nhieu ng cay thi long anh v n khong i Nh em anh nh nh ng luc tay n m tay i tren con ng 2 ta chung oi h ng v m t l i Ng t ngao oi moi tro chuy n qua phone su t c bu i t i nh ng gi ch con minh anh thoi Con tim r i b i anh khong bi t bay gi ph i lam nh th nao n a Thoi thi c c t gi u k ni m ng t ngao nay hoa vao t ng gi t m a Hook Th h n bay theo i u nh c anh v n p m t gi c m Om nh l y oi vai g y anh co th quay v nh ng ngay th Quay v nh ng luc th i gian ben em d ng nh khong bao gi la anh nang niu b moi mai toc diu d t em vao t ng gi c ng x2
By: Fu Production | Size: 6.01 MB | Duration: 2.63 min | Views: 7133
LING -  bếp của mẹ ft Thục Đoan

LING - bếp của mẹ ft Thục Đoan

LING - bếp của mẹ ft Thục Đoan LING- b p c a m Prod by Ling Melody composer Qu nh Anh Vy Melody vocal Th c oan REC studio youtube watch v 9GZi6oAWpyA feature youtu be Intro Co am thanh radio chao bu i sang m i Co ti ng n ti tach nh l a t vao len canh c i kho Co ti ng violin vang len Co gi o la c i n va hoai ni m Co ti ng mo ti ng c a tr ng con 1 chut gi o c a ng b ng b c b M t cau chuy n que mua nh ng ch ng hi u hoa m Nao hay b t u Ver1 Toi l i k chuy n i toi cho m i ng i nghe Va khen che la tuy y K v m toi v chi c b p h ng Toi k v ng c i hai mua kho m a m toi x p ch ng M toi la m que than th thi i u Than i n than n c than x ng than gas oi nh ng ch ng than hom qua thoi sao khong ng c M toi a gia toc th a khong l c M toi la nong dan son ph n ch ng bi t dung boi len chung khong n M toi khong h c nhi u nh ng bi t cach cu i mua h t y d i c c tieu M toi tr ng ca phe m toi nuoi c ga Nen ban tay m toi a ch ng th nao thon th vi thon thi ai lo cho c nha nh ng ngay be b toi luon xa M toi khi oi m i M toi tren moi c i Co thanh nien xung phong vao nam theo ch ng nh ng ngay nao gi a thanh ba lao Th i gian hon len ma nh ng n p nh n khuon m t a y vao Toi la a tr co hai que Toi l n len thanh th nh ng tr thanh trai que Nh c toi thi que mua Nh ng tu i th m a cho toi lam sao co th mua M m c ao len M x dep nh a en M la nh ng cau chuy n con k ch ng c n l a ten M la m i La anh l a b p bung s i m nh ng ngay sai gon m a nh r i Con v n y kem c i b ng b t ngu ng c ch ng cao sieu Ch ng th nao ng n c n c m t khi ngh v nh ng thang n m con l i c a i m ch ng bao nhieu Mel Th i gian troi qua ti ng hat ru c ng nh t nhoa R i c ng co nh ng em n m ay thao th c nh g n m yeu M t ng i luon ch che con m i em cho con gi c yen binh Ng i m c a con nay gi ay con hat tinh bai ca m yeu M i con r t nh m M i con a sai r i Va m i ngay troi qua con v n l n len nh cong m d y d M i xin hay l i ng xa con mai nhe m Du la m t mai sau mai luon sang soi cho con m t con ng Ver2 K cau chuy n v m v cai b p B ng 1 th am nh c ma toi v n quen g i la s n xu t va l u hanh toan trai phep Cos lien quan nao o gi a nh c rap va cai b p c LaS lien quan c a nh ng i u m i hoa trong nh ng n p c Va n u b n t ng ng i x m nhom b p l a N u b n t ng l y than r i v b y len mep c a N u b n t ng lam t t c nh ng vi c o v a nghe rap Toi cam oan v i b n r ng c m xuc tuon trao h n g p oi Gi M toi h n 60 g p oi s tu i khi sinh a con u long Tu i toi hom nay g p oi s tu i khi toi con ch i en l ng Cai b p c v n chay bao n m thang qua khi x ng h m khi canh ca khi l c rang T l nh luc y luc v i nh ng cai b p o thi v n luon chay luon con h ng than cho 4 phich n c va m nhan tr n vao m i sang cho 1 i ng i nh ng luon lo thi u cho b y con cho nh ng b a c m luon con ngon B p gas b p i n lo vi song gi c nh ng b p c i chay t n i gang len Va th gi i c l n khon t o t 1 n i n i mang ten B p c a m Mong thien thu kh d i oi khi d ng l i nh ng b c m i trong l i ru th ng Mong xon xao ng g c tren canh la m c gio than i van ph n ki p du d ng
By: ling vũ rapper thôn | Size: 12.65 MB | Duration: 5.53 min | Views: 71197
Hiện Tại Và Ký Ức - D N

Hiện Tại Và Ký Ức - D N

Hiện Tại Và Ký Ức - D N Binh minh nxua em en Ta c n 1 tach cafe l ng 1 chut khong c n them men Ta co c nh ng ng i b n t t va i gia inh ang th ng yeu ta Ta co c m t tinh yeu nh t a nh vai tr ng va ang theu hoa T ng v t n ng xuyen qua da cho ta s m ap V n chi c ban c chong chenh ta hoa vao nh c c m xuc th m nhap Ta th y vui v ta th y thanh th n m i khi anh em ng i c nh nhau Ta c ngay o s quay tr l i khong nh bay gi mang l nh au Ta mang trong minh dong mau mi n tay va tinh tinh ta th t tha Ta ch m v t va nh ng v n c g ng oi chan ta khong b tr t a Du cong vi c co bao b n b moi ta v n c i va khong h nga Vi khi em buong thi ni m h nh phuc l n nh t la minh c ng i k ba vk tui anh khong h as yeu em n su t cu c i Nh ng anh h a s bi n em thanh 1 bai hat hay khi n anh thu c l i Anh khong h a s bi n thanh n ng s i m em sau nh ng c n m a Nh ng anh h a mang n h nh phuc cho em yeu c i nhi u h n x a Ver 2 em a v khuya m yeu ch a ng vi con bi t bao nhieu bao loa toan Con yeu net p gi n d c a m m khong i m ph n va thoa son Con cha la ng i con r t kinh n vi cha luon bi t tr c t t ca Cha lo cho t i con t ng chut m c k n ng g t cong vi c nhi u v t va Con nh ky c ngay x a nh may nha va nh ng vach g Con nh ch y a ch con te tren ng t cha v i trach c Con tr v nha v i chi c ao rach nat con m bang hoang r ng r ng n c m t M s th i gian s d u n va s con trai b th o tr c m t Con con nh n m 94 ch a c m phao hoa Cha t ng cho con 1 h p phao i con m ng n n i khong k p thao ra Con nhet phao vao cay ba u phao ch a chay tim thi con a ch y Cha c i th t thanh m c k con m u cha noi phao lep c ng s H m y Con luon s th i gian kia s l y cha m i Con mu n co 1 u c la mong th i gian ng troi qua l vi Con ch a h c k p nhi u u t m va ch a hi u ro v 1 ng i cha Con s sau nay con b c ra ng ki ng th c m ng manh khong b ng ng i ta Midtro Co oi khi con ngh minh a khon va mu n c t do nh ng con khong bi t ng sau cai t do o la bao nhieu c m b y va t h i con a trai qua u o th duy nh t ma bay gi con mu n la c s ng cung cha m anh ch cung quay qu n v i nhau n nh ng b a c m gi n d con mu n c nghe m d y v o d c lam ng i va mu n c cha ch d y cong vi c th ng ngay con yeu gia inh minh Ver 3 Xin c m nnh ng ng i b n ang ng h toi ng t toi len qua cao c xem toi nh th ng be ngoai l thoi n gi n vi nh c toi lam ch thoa man c m xuc b che y cai nay noi nh ng nen noi to vi l hater canh me ay M a ngau ch a lau cho nen ta th y n c th m v n ch a sau Ngay x a au co cai ki u a flow theo beat cho v n th a au Con ph vi t rap a khong con th y c c nh nao nhi t t ng ngay No hoa sang tr ng mang v m m con nh c va nh o ang r n ch ng nay Co th 1 ngay nao o tay khong con c m mic va hat Nh ng khong th l i 1 qua kh x u ho c b m i ng i cha nat Cho nen ta c l i n t ng t i p qua t ng dong nh c ng n Hi v ng ngay mai binh minh trong sang a tay h ng l y t ng H t n ng
By: D N GFamilty | Size: 10.45 MB | Duration: 4.57 min | Views: 1368
Hà Tĩnh Quê Mình - Phạm Phương Thảo

Hà Tĩnh Quê Mình - Phạm Phương Thảo

Hà Tĩnh Quê Mình - Phạm Phương Thảo Ha T nh Que Minh Album L i Ru t N c Listen Album Ca s Ph m Ph ng Th o Sang tac Ng c Th nh S n xu t H G m Vol 3 2008 Que minh x a ni m th ng N c non tinh con o thanh trong n i nh M t th i gi a phong ba Ha T nh ai t ng qua Mong manh con ng d c N ng ngh a tinh t n c L ng cong bong ng i th a K i Ha T nh qua n ng l a m a giong Nen nhan ngh a l ng l i h n non song Quang ganh ng i ch ng thong dong N i hai u t n c X a ang ngoai ang trong R i bom r i r i n l c Tr i qua bao binh l a D m dai bu i n ng m a Ma cung tr m cung b ng C m th m a i
By: Nghia D. Nguyen | Size: 13.28 MB | Duration: 5.79 min | Views: 44
G dizz Troy - G-Family [Bản chuẩn MP3]

G dizz Troy - G-Family [Bản chuẩn MP3]

G dizz Troy - G-Family [Bản chuẩn MP3] Verse 1 Acy B c nam lam j khi c ng mau da vang Co khac la Tao th c sao vang Con may c ng vang nh theu s c ba hang Vi Tha la lang khi b i tr n ch dek co chi n ra hang ph i khong Nam long va b c h hay t may th t c khi c u long tao b t h th n r ng ang u hum may nup lum nen x u h b ch hum tao c t c t ng i may kh c nh ng khong Tao cho swag s th ng kh Cho vi t rap c tr ng ch Giup may thanh ly mon h Nh ng sao Tr m dau u t m may m may cai lo i n c t a bo T i tao ma dek kh i mao t i may lam sao xo l y s Ch bit ng m c c ma c i fake hiphop no len lam b ng co c ch ng ch ch swag tao s n thanh b c em c tr i tan thanh i v g i tao thanh s t Th ng king facebook ang l track nay tao ko them nh c may Nh ng khong t ng cho no vai ch thi l i gi tro oi nh c th y phi th ng khong bit hat ma thanh phi vao t ng ch i skill nh cho lac t p bi vao t ng am s c con t m c h t i cai chieu ma am view thi t tinh la ph i am chieu suy ngh coi may mun noi cc Tao ch bao h phan bi t ch t vi t mau da vang Con may nh l tau kh a em b n ch n n ko hang M y th ng ngu Thich lu bu may t u theo no thi b cai ch under tren m m vi may bu cu cho cho con ai thich gan mac la gvr diss tao lam con m j t t nh t nen bi n i ra va c ng m may lun c wack and Dog th ng tinh may may non chan nen tao nh c l n chot ng anh ng va c ng ng t anh ng vi vai ng may danh d sanh Cu v i am me v n ham fame nen ph n b i thi hom nay la ngay anh em tao phan t i M y th ng l n nghe tao d n track nay skill kinh ch N n hang c gay c mau may x c ra chin l old skull rap Ch n ch n la kho nghe kiu tao i h ng thi tao tha cho cho nghe Nh thoi co tap au la cai noi c a rap o co th la chung may nh ng ai la cha c a rap la i anh thanh nien v i v n bong h ng va vietnamese gangsta ch dek co th ng con hoang ten swag Va tao c onl mic cung v i homie tao Dizz h t nh ng th ng no ghet thi sao T nam ra t i b c u bit G tao la gia inh Va khong bao h ph i i luc ma ng i ta p u cha minh m i ra trinh may c vi t rinh ma ngo e cho Phao a n r i o nh ng i may vi t xong may a vong c m ng Tao l ng phao vao sau cho th ng sau sieu sao xa n Verse 2 Worm JB Nghe t i bay rap ch a t ng bay Con cho gia BDT c i may rap ch a t ng hay ng co t ng rap c ch c n m la may nh May la 1 trong nh ng ph ph m ma GVR ngay x a t ng th nh Nh c may hay ma cu c i may v n chui rut 1 xo 2009 GVR b diss may ng au con cho Gi VD a ch t may m i dam lam anh hung ng len khi t Northside ang b t i tao khoanh vung Rhymastic ko nh ng tai ma con lanh Ch c n m ngoai may thi RhymesFes vi s gi i nh t nen rut nhanh MAY MU N PHANH T I TAO R I CU I CUNG C NG EO MU N TH NG i v i Swagg may la b c t ng hung d ng kheo u n n n Va bay h may nh con cho ch y rong Nh ng t ch c a ang ch a ch p may th t s co may ko Ch ng l i c NGAY cu i cung c ng ch ng l i c EM Nh ng th ng m t ch t nh may ch y theo s l t ph t c a Fame Verse 3 Logan Ok xu t ph t t m nh t vi t nam ch S lam nen t SouthSide Chan th t ch t phat va chan l m bun t lam nen cai ch t tao bao cay Nen ng co c t tao sau ai Nam ki l t ph t ngoi sao mai C u long d y song em tr i nam r p bong v n cau tao ti p t c cao bay Oldskul d y d nh ng a con vi t rap d p h t Tan d khi xu t hi n Bao thai Swag dog a c tien tri la l Nhan c vi b t thi n N u may l y S lam san u thi ph i nen c ng G c a b n tao n phao la gi y vi t m c va m n kim la ban lam ng n giao Fuck Verse 4 Black murder Nha nh ma t i may khong nghe mu n gia ph nha may nh n bom x ng ng vao mi n Nam la coi ch ng ng m c c nh n m 54 khong con c m n L ng tai nghe ki t tac nay qua ro rang la t i tao khac may Ha mo trang tinh G-fam vao h ng tr c khi a vo nha xac nay Sao khong nh ngay x a n vi c i theo beat ma con lam eo n i h th ng ki thi may la ch t l y cai m t cha t xong r i goi ghem may b ng ki Vi t Rap tao vao khong ng ky trinh cang ngay cao khi t ng ky Ro rang 4 th ng l n r ng t n ng rac vi t nh c c c n qu ng i T ng may cai ch t nh Wanbi T i may n i ti ng nh An-ti Th ca gi ng trong n i n c nong ma oi gay beef v i one piece Thien tai binh l c nh Khang Hy b n may ch mai la man di M i r trong r ng tr r i bay t c h i ki m c h quen i Nh ng l i tao noi may nen ghi vao gi y ngay nao y may dung ma mang thi Rhymastic c rac nh m y th ng nh khac no co cai u trang tri H p ng ngu l n may ang ki sorry khi G t hang kh Th xac dong d c tr c gio nh ng tao th y linh h n con cho do ang qu Verse 5 Ca Noc Hiphop v i tao la tinh la ngh a la qu n m c th ng va ao size to M y cai th ng con c c m t ch t bo s m mu n Rap vi t c ng s lo i b Ten c a tao gi ng c c sida no n m trong b ng con m mai o Nen may ra ai nam ai n them b toc y nh loai cho Rap t i may hay nh s 8 co d u va them ch D E nhoc ay noi cho nghe tao rap con dc m c du a nhi u n m b be oi mi may c ng s nh l ch c co th vi 083 a v T u tr n chi n may eo ra gi thi bay h hay xem t i tao tr l Hello kitty a l n vickie may thich diss G nh ng ma eo co tu i L i khuyen cam m m ma ng i ch ti p i khi trinh c a may v n y nh bu i Va s khac bi t khi lam nen trac tuy t la G s sat may rap nay hanh xac may vao cac ngay vi t rap tan ac - tao sat may nat b y i bac len nong nh m th ng con ten H ng b m Tao khoanh NS ngay gi a tr ng tam thach may ra kh i dc vong c myo Bich c a may b C tao bit v nha t xich t xoa rui bich u Vai dong chu thich th ng bac s chich thu bi n l a eo co thich chu bi n Hook Black murder Worm JB Ca Noc Where Saigon at where Saigon at Motherers stop coming cuz they scared my ass Where Saigon at Where Sai gon at If you people have a brain you wont need in Swag Where Saigon at Where Saigon at N u t i may th t s co nao thi c n cc gi Swag Where Saigon at Where Saigon at Th may ng vao t mi n Nam tao cho h n lia kh i xac Verse 6 B2C trong tim cu tao ay ch la 1 i gia inh nh ng ma trong m t c a t i may thi ay la c ch va cai th i c a t i may k t thuc t lau l m r i thi t i may tr l i them bao nhieu l n k t qu v n th nh c ten b n tao t t c u cong c tai m y th ng cho nay b i vao ay b n tao v n ch ng c 2 ay khong ph i cai ch m y con cho lac vao nhai cho m y th ng ngu nay b i t i ng p khi tao thac vao mic may thac vao ngay mai n u may eo bi t minh ang v au va tao m c c i cai l u bo tui may c cho minh ung r i ch i lam m y i u ng c l i v y thi la khac nao sai th y t i may tao h i m y th ng oi khat nao ay ng c p tao la cung c m con u t i may la ngai ai cho t i may t nh m y th ng h t v ay la sai c va m i thi eo bao gi i chung ng nh vi d la BDT ma bi t ch i ch la i u khong t ng mid va south r ng quy t va tao d y cho th ng thi n bi t fast rap th c th l y ng ph th i may danh 5 n m lam gio mat cho t i tao gi cho may m a lam ram khong tim v c cai ch t nen bay gi i l i khac rap NS bay gi t i may th i nat nh l y cai l n la i tac m y th ng c y nay x i rac vi t rap ph i ch n mi n nam ma tim c l i thoat Verse 7 Kus M nh t hinh ch S nhan 2 ch G v n ng ay ne Ch p luon c ti n t N dam b c vao nhay Khe ai thi khe ch ng ng vao G B c sai 1 li la i M y h t b i thi be li ti mun l p c G thoi b t ba hoa i SSS t i tao v n ang ch Tao thach t i may r tao thach t i may r NSS trinh thi m m tu i l l l mak c gi v th C vi c m i khi nao Co C thi keo c H i r i Suc Sinh b t u S a S ng M t minh B B a Ngang Rap Vi t a Tang SS Verse 8 Leo Ez Nh c m y t cha t chu t c sao tao eo th y m y t thu Ngan n m ma m y h c c nhieu o tao c ng ch th y la m t mu Um ba la ho bi n t ng cho may c n ac m ng o chinh la bao G ang t o c n ch n ng G a ra tr n may l nh cong c x ng s ng B n may ho ng s va ang nup bong trong c ng B n ch t khi t hinh c a t i m y ma oi i l y ngai vang C ch i h t tr n s bi t ai tan tao cho t i m y n c m t hai hang Du t i c ch ng du t i may c r ng c ng ch ng bao gi nh n c k cong T i may v n c c ng nh m y th ng ng bong r i nh n c m t cai gi khong Oc c a t i m y la oc tao b t d i song b ng la s c s Trinh m y qua c nen tao em c t t gi cho m y bi t th nao la b t h Hay chu c l y th t b i r i v nha m c Ch ng bi t ph i lam gi ngoai up m t vao ng c t Vi b n tao qua hay cung v i s ngong n ng Con b n may qua d v i cai voice ngong n ng G tr c gi ph song t con h m nh t i thanh o Con t i m y ng tr c t i tao nh cay tr c bao v i canh kho so sanh tao va may la m t tr i m t v c nen mu n h b n tao thi b n may ngu th t Toan 1 l x o l n ma su t ngay ba hoa p t i may ch t m r i tao a ra xa Verse 9 L i Emo Ch co b y nhieu o thoi ma c t tin nh la kotex Ch i ng tren mic cho c thoi bay gi tao cho c l may disconnect Thao th c bao em tao bi t hater chung no c ng m t ma ch sai h ng C ch c la cai b n fans ngu phan t i may th ng tr n nay n u tinh h n thua la nh cai gi ng Hua va het t i may fans Kpop hay fans bong a Th o gi tr i a 40 C ma ch u eo n i l i than nong qua xem co ai A ShiverC tam a con ng i ai nam ai n Rap ri c c k gi ma c t con m kh cong trong u may mang cai ch - E e e e nay cac lao i ng co u day i n ma ien day L n nay V qua B c B khi ma G a keo phao thi m t tr i chung may ch con th y may mu H ng ra t p lam gi cho c c h l x ng pha nh t V i cai xu ng c p ma con thich nhay thi day tren m t may ch c ph i c ng ba l p ng co nao v i nung tao m i anh b ng flow ch eo c n ph i dung n dao v i sung So sanh tao v i chung r i c lao t i h ng th thoi c chi n ch sao ph i d ng Nh c Gfam d Oi thi n tai qu th t ung la Thi n eo co tai Ch gi i ch i cun nh Acy a noi may ong gop b ng mi ng th t eo co sai Hook Black murder B2C DN Where Saigon at where Saigon at Motherers stop coming cuz they scared my ass Where Saigon at Where Sai gon at If you people have a brain you wont need in Swag Where Saigon at Where Saigon at N u t i may th t s co nao thi c n cc gi Swag Where Saigon at Where Saigon at Th may ng vao t mi n Nam cho h n lia kh i xac Verse 10 DN B c ra ay solo v i tao ma ch ng c n mang cai mac tren vai Thi may la rapper chinh g c khong c n ho hao may ang ben ai Vi i v i tao khi ch i ph i mau ch ko len m ng go phim cai nhau tao khong ng i im rap thoai trao nh b n t i may anh hung khoai gao g i t i tao lawe are southside ng i luon gi l p tr ng cho rap la t i tao ay Nh c nh ai them cai l i cai thi track c a t i may th h i lam sao real Va manh li t trong gangs c a t i may ko co thi lam sao feel Ch i may ngu h c trinh ang c m cu d c Hay mu n lang thang thu b c g p he nh tao nh thu b c Cho nen vi t rap m i c nh bay gi tu i tr tai cao mi n nam nhoc M i khi t i tao b n phao thi m t t i may gi ng nh ga ham th c No t Kich lam nh t it con nay tao s c t xich Trinh h t mit mu n c t nhich thi tao t ng cho 1 it Ch t xam vi t ra v n ch ko ngh ch ngo c tao lao nh may au May g i tao la tr trau nong thon thi tao g i may b y trau Verse 11 Datmaniac B c i t ng b c b t u cho may thanh tro r i m ng t i tao i ngang Va n i ay G-Fam khong i tham gia vi t chuy n tinh tao lao bi oan Rap mang theo li u thu c c va a ng m vao ng i tao sau khi tan What about G thang Vi nguy an gi t t i may vao cho bao phi tang Thay nhau ghi ban va Southside huy hoang Tao m c ao White-T choang c va hoodie vang Khong ph i lam nh ng i u phi pham ma am nh c tao b t may quy hang M y th ng may bi n rap ngay cang thanh n i ma ca mua hat hay thi an S n sang gi i thich khi khaccon Swag thi tao s tat ngang Th ng nao ma thich n rac -ch tao tan sat VietRap co th nat tan n rau d n ch ng gao va quatv y ma mat gan Gian Va Ru i giun san m t nui he v l i hat vang N m nay s khac thac t Nam ra t m s ch m y th ng vac than Cu c i tao t quy n sach nh ng am me anh d u n m khac trang Tao ch p ngay m t cai bat phang th ng nh ng con chu t nhat gan tr n tren gac hoang T i may s nup gi ng nh la phat ban
By: D N GFamilty | Size: 23.29 MB | Duration: 10.17 min | Views: 14282
Đợi - KAV ft HIP (cover của Đen ft Zephyr)

Đợi - KAV ft HIP (cover của Đen ft Zephyr)

Đợi - KAV ft HIP (cover của Đen ft Zephyr) Ver 1 Va ta l i ra i nh ch a t ng n Nh tau v ph ng nam nh ng ch a d ng b n a n m nh ng m n n ng bao gi c m n ng nan Gi m nh ng yeu th ng co cho em n ng long Ta khong h n gi m t h t cat gi a sa m c i Ta khong h n gi m t b n tinh ca bu n a l c l i Ta c n h n n a nh ng th ma ta co th g i ten Ta l t nh ng trang gi y cu inh n ra ai oth t kho g i ten L c l i trong tam kh m bao c m xucng n c n Troi vao quen lang gi a muon dong ch y cu c i gian nan ong qua r i h t i nh ng sao b ng gia con ch a tan Bi t n khi nao n ng len s i m cho con tim mon ch a chan Bao gi l i c cung n m tay tinh ng i ngung Khi n ng nh r i con ng v ng c ng day bao minh l i trung Ta i cho n khi n i nh hoa thanh khoi bay Ta s mai i i cho n luc ng i v em tinh troi tay K M t l i h n c ng p long Trong c n m t chan b c vao phong t nh ban tay sau oi m t cay Ch m nh n hon moi m say Ta mong om em b y lau nay i la l nh gia trong long i la chim m vo v ng i minh c ch t la h t Ver 2 Anh n ng kia a t t man em c ng a buong T ng c n gio gia ng t t ng chi c la nga xu ng m ap d n thu minh vao 1 goc nh ng ch cho mua ong t i B l i hang cay heo kho 1 ng i v n hoai mong i Con ng ngay x a oi minh h n nhau nay v n con o K ni m chi u m a bao l i h n c ay v n con ro Nh ng sao ch con 1 ng i nh g ng oi ban tay ven man s ng Tim ki m sau khoe mi cay hinh bong x a c m t m trong lan h ng ng t canh h nh phuc cai len vai ao hoa tan v n au co chi c gai nao M t m bong bong m c ai thao i cho n bao lau khi canh hoa kia a phai mau i ch n ng m i len v cho i thay ao m i i tr ng qua nh ng em m c cho ngay m a c t i i mai bong m t ng i c t nh gi c l i ch t tan i h t c m t i ng i c ng ch mong sao quen c 1 ph n K M t l i th h n c ng p long Trong c n m t chan b c vao phong t nh ban tay sau oi m t cay Ch m nh n hon oi moi m say Ta mong om em b y lau nay i la l nh gia trong long i la chim m vo v ng i minh c ch t la h t mong Bride Thu qua mua ong t i n m sang 1 n m n a Ch ng hi u sao con mai 1 ng i v n i i ch trong c n m a i ch 1 gi c m i ch 1 s m mai em v ay Outro i em vu v vu v Bang qu Anh nh ngu ng T nh d y ma ng ang m l p loe t ng m v t v i em ngu ng ngu ng Bang qu Anh hat vu v T nh d y ma ng ang m L p loe t ng m v t v
By: ✩ HIP ✩ | Size: 8.54 MB | Duration: 3.73 min | Views: 2763
MC ILL - Gia Cát News

MC ILL - Gia Cát News

MC ILL - Gia Cát News FB facebook-com mcillvietnam Produced by Jay Bach facebook-com An5wer B n tin d oan Gia Cat News 1 Lyrics Chao cac b n toi la H ng Cao bien t p vien Gia Cat News Xin t ng h p v m t n m tinh tr ng cac b n nghe la kh c hi u Ban bien t p chung toi ch ng qu n kho kh n n ng m a m c k C mang t i thong tin ung mua Giang sinh khi oi l a c p ke u tien la Thanh C i hi n linh t i am c i ng i ta Qu y l a nh i danh ca bung chay d i C n M a Ngang Qua V i man trinh di n loi cu n nh p tam nh The Voice cho be Chu r trong nh mu n p mam co dau co chut b i r i nh Ti p n la chang trai khong tin ph n va anh a khong l m Anh a xu t s c v t qua cau h i c a MC L i V n Sam Phong trao ch g u bong i ch i m t th i lan truy n sau r ng D la H i b o v ng v t s ra lu t ch ng xam h i g u bong Tan Th g n ay la xu th yeu nhau tr c am ong i n hinh la tr n tranh ai c a c p tinh nhan ph Hang Tr ng Nh ng sau on au la nh ng b c hinh au y m co bui co ng t Ch trach cac c co cau Yeu cho roi cho v t Hook on Giang sinh mua Giang sinh n r i D la hotel chay phong condom r i kh p muon n i Chan che la oi l a oi n i N c ta on them cac chau ra i Th i gian g n ay tinh yeu nam n co qua nhi u bi n ng Ch 100 nghin i v i b n gai thi ro la thi u tri n v ng Nhan v t n ng l i m a mai ngay len Facebook B i nhan v t nam tr c luc tinh ti n a v t i nh Ton Ng Khong bay n Tay Truc L i co chuy n chang n oi qua m nhan khi tinh a ngu i i n tho i bong tai c 2 tri u ti n hoa qu ch a tinh ti n chu i Th c ng con may chan so v i m t anh x u s ng Nai B g u am ch t vi khong r a bat th c s la co m t khong hai Phong trao Toi ng y ang c nhi u b n tr Vi t Nam ng long D th o lu t v hon nhan ng gi i v n ang ban b c khong xong C ng v i l ng FA n m c bao ng nen khong th khong ngh V phia chung toi c ng xin c gi tay Toi ng y M t n m tinh yeu y ph c t p co s ng co au L i co l i n Ch co an ong m i mang h nh phuc cho nhau Sau khi t ng h p va phan tich nh ng i u tai nghe m t th y xong D la Giang Sinh n m nay xu th la can d u v i cay thong Hook x2
By: MC_ILL | Size: 7.64 MB | Duration: 3.34 min | Views: 3140